Quy trình chuẩn bị và nộp đơn đăng ký sáng chế

Quy trình chuẩn bị và nộp đơn đăng ký sáng chế

Để một sáng chế được chính phủ, nhà nước Việt Nam công nhận và bảo hộ độc quyền trên lãnh thổ Việt Nam do chính tác giả sáng chế tạo ra, tác giả sáng chế/ hoặc nói đúng hơn là người có quyền nộp đơn đăng ký sáng chế phải thực hiện các thủ tục quy định hành chính theo quy định của pháp luật, cụ thể cần phải tiến hành nộp đơn đăng ký sáng chế đến Cục SHTT, sau đó đơn được Cục SHTT xem xét về mặt hình thức, nội dung và sau đó sẽ có kết luận rằng bằng được hoặc không được cấp dựa trên các cơ sở dữ liệu, thông tin tra cứu sáng chế để đánh giá.

Đơn đăng ký sáng chế như một sự thỏa thuận giữa các tác giả sáng chế với chính phủ, cơ quan cấp bằng độc quyền sáng chế. Do đó việc soạn thảo bộ hố sơ đăng ký giống như việc soạn thảo hợp đồng, việc soạn thảo có chất lượng cao là điều cực kỳ quan trọng trong việc xác lập các điều khoản rõ ràng, xác định rõ phạm vi quyền, phạm vi bảo hộ rộng hay hẹp tùy thuộc vào cách mà tác giả sáng chế soạn thảo.

Các nội dung của đơn đăng ký sáng chế thường bao gồm các thông tin để làm rõ người nộp đơn, tác giả sáng chế, chủ đơn, phân loại sáng chế theo bảng phân loại quốc tế, đơn có đươc hưởng quyền ưu tiên hay không, về mặt nội dung đơn sẽ làm rõ đối tượng yêu cầu bảo hộ bao gồm phần tình trạng kỹ thuật đã biết trước đó, lĩnh vực kỹ thuật sáng chế, mục đích và bản chất kỹ thuật, nêu được cách cấu thành, vận hành của sáng chế và cuối cùng là nêu lên được phạm vi yêu cầu bảo hộ mà tác giả sáng chế mong muốn được cơ quan chính phủ bảo hộ độc quyền cho sáng chế của chính mình. Ở đây tôi xin phép chỉ tập trung vào phần yêu cầu đối với bản mô tả sáng chế bao gồm các nội dung sau :

  • 1. Tên sáng chế:
  • 2. Lĩnh vực sử dụng sáng chế
  • 3. Tình trạng kỹ thuật của lĩnh vực sử dụng sáng chế
  • 4. Bản chất kỹ thuật của sáng chế
  • 5. Mô tả vắn tắt các hình vẽ kèm theo (nếu có);
  • 6. Mô tả chi tiết các phương án thực hiện sáng chế;
  • 7. Ví dụ thực hiện sáng chế;
  • 8. Những lợi ích (hiệu quả) có thể đạt được.
  • 9. Phạm vi bảo hộ sáng chế (sau đây gọi là “phạm vi bảo hộ” hoặc “yêu cầu bảo hộ”)

Xem chi tiết tại :

https://bit.ly/3A52xyM

#inss #đăng_ký_sáng_chế #quy_trình_nộp_đơn_đăng_ký_sáng_chế

發佈回覆

在下方填入你的資料或按右方圖示以社群網站登入:

WordPress.com 標誌

您的留言將使用 WordPress.com 帳戶。 登出 /  變更 )

Twitter picture

您的留言將使用 Twitter 帳戶。 登出 /  變更 )

Facebook照片

您的留言將使用 Facebook 帳戶。 登出 /  變更 )

連結到 %s

透過 WordPress.com 建立免費網站
開始使用
%d 位部落客按了讚: